Teki Kidz

Nederlandse vlag

Yes, kids can program! Yes, kids can design and build electrical circuits! Yes, kids can program their own video game and not just play one!

Teki Kidz wants to bring robotics, programming, and electronics to primary school kids. And we strive to make these subjects fun for the future generation.

Yes, kids are having a blast with the educational science and engineering program. And when they have fun learning these subjects early, they want to sign up for these classes when offered in secondary schools.

Interested? Click here to Register

 
 
 
 
British Flag

Ja, kinderen kunnen programmeren! Ja, kinderen kunnen elektrische schakelingen ontwerpen! Ja, kinderen kunnen hun eigen video game programmeren en niet alleen gamen!

Teki Kidz wil robots maken, programmering, en elektronica leren aan lagere school kinderen. En we willen vooral dat deze onderwerpen leuk zijn voor de toekomstige generatie.

Ja, kinderen vinden science en techniek super leuk en als zij al vroeg geleerd hebben van deze onderwerpen te houden, dan willen ze op de middelbare school ook graag deze vakken gaan doen.

Geïnteresseerd? Klik hier om in te schrijven

Home | Courses | Gallery & Videos | Parties | Enroll | About Us | Contact Us